Centre concertat per la Generalitat de Catalunya. NIF: R-2500253-F. Inscrita en el Registre d’entitats religioses del Ministeri de Justícia amb el número 004967. Avís legal

PROGRAMA SALUT I ESCOLA

El centre educatiu, com a espai natural per a l'aprenentatge, l'educació i la formació integral de la persona, és també el lloc on es poden manifestar els signes d'alerta sobre problemes de salut, en els quals una detecció precoç pot ser la primera acció per iniciar un procés d'ajuda i intervenció adequada.


El programa "Salut i escola" (PSiE) impulsat pel Departament d’Ensenyament i el Departament de Salut, té el propòsit de potenciar la coordinació dels centres docents, els serveis educatius i els serveis sanitaris en accions de promoció de la salut i d'atenció a l'alumnat.


El programa  “PSiE” busca, mitjançant la Consulta Oberta (professional d’infermeria desplaçat periòdicament al centre docent),  afavorir l’accessibilitat de cara a la prevenció de situacions de risc i atenció precoç als problemes de salut dels adolescents a l’atenció sanitària amb garanties de privacitat, confidencialitat i proximitat.


Objectius

- Apropar els serveis de salut als centres docents i als adolescents, mitjançant la consulta oberta als centres d'educació secundària amb les màximes garanties d'intimitat.

- Facilitar la promoció d'actituds i hàbits saludables (factors protectors) amb actuacions d'educació per a la salut.

- Reduir els comportaments que poden afectar negativament la salut (factors de risc).

- Detecció precoç dels problemes de salut a fi d'intervenir al més aviat possible.

 

Eixos fonamentals

La salut mental
La salut afectiva i sexual
El consum de drogues legals i il·legals
Els trastorns de la conducta  alimentària

 

Continguts específics

Dades de l'infermer referent: 

Ramon Craviotto

Consulta Oberta: 

Últim dijous de mes 11-13 h