Centre concertat per la Generalitat de Catalunya. NIF: R-2500253-F. Inscrita en el Registre d’entitats religioses del Ministeri de Justícia amb el número 004967. Avís legal

divendres, 17 de març de 2017

Proves Cangur 2017

Cada any, al voltant d'aquestes dates, es realitza la prova Cangur. Però què és concretament el Cangur? El Cangur, organitzat a Catalunya per la Societat Catalana de Matemàtiques des de 1996, és una activitat que es marca com a objectiu estimular i motivar l'aprenentatge de les matemàtiques a través dels problemes. Consisteix en una prova de 30 reptes matemàtics per a la secundària) i 20 reptes per a la primària, de dificultat creixent i de resposta tancada, amb cinc opcions per a cada problema. Els alumnes participants, tenen un temps limitat d'una hora i quart per trobar “el gust” per les matemàtiques. És important que els nostres alumnes vegin aquestes proves com una cosa diferent i que estiguin engrescats per afrontar l'esforç que suposa resoldre problemes, moltes vegades de lògica i diferents dels problemes tradicionals que ens marca el currículum del departament d'ensenyament. El dijous dia 16 de març, els alumnes seleccionats de 5è, 6è, 1r, 2n i 3r d’ESO, d'un quart de deu fins a dos quarts d'onze, es van reunir a l'escola i van afrontar amb interès aquesta petita dificultat de resoldre problemes, moltes vegades relacionats amb la vida quotidiana. Els més grans (4t d'ESO, 1r i 2n de batxillerat), i ja des de fa uns quants anys, utilitzem com a seu de reunió la sala d'actes del Consell Comarcal.Aquest any, de l'escola, han participat deu alumnes de 5è, cinc de 6è, set de 1r d'ESO, sis de 2n d'ESO, sis de 3r d'ESO i tres de 4t d'ESO. Ja per acabar animar-vos a tots per l’any que ve. Només fa falta, en primer lloc, que les matemàtiques us agradin i en segon lloc ganes i voluntat per fer una prova que tot i no ser fàcil, tampoc implica un gran esforç previ.