Centre concertat per la Generalitat de Catalunya. NIF: R-2500253-F. Inscrita en el Registre d’entitats religioses del Ministeri de Justícia amb el número 954-a-SE/B.

dilluns, 13 d’abril de 2015

Programa d'Immersió lingüística

Us informem de la convocatòria publicada al BOE el 31 de març d'Ajuts per a participar en un Programa d'immersió lingüística de colònies en llengua anglesa per a l'estiu de 2015.
Són adreçades a alumnes de 1r i 2n d'ESO, amb qualificació mitja de notable i també de notable de llengua anglesa en el curs anterior, en torns de dues setmanes (cada quinzena de juliol).
Caldrà presentar la sol·licitud telemàtica que trobareu a la seu electrònica del Ministerio https://sede.educacion.gob.es a l'apartat de "Trámites y Servicios" o a l'adreça electrònica www.mecd.gob.es, degudament signada i segellada juntament amb la documentació requerida, tot en format PDF.
El termini de sol·licitud són 15 dies hàbils, fins el 20 d'abril.
 
Per a més informació:
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
3483
Resolución de 17 de marzo de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan ayudas para participar en un programa de inmersión lingüística en colonias de vacaciones para 2015.