Centre concertat per la Generalitat de Catalunya. NIF: R-2500253-F. Inscrita en el Registre d’entitats religioses del Ministeri de Justícia amb el número 004967. Avís legal

dissabte, 25 d’octubre de 2014

Projecte Claro Read

Què és el Claroread?
És una aplicació informàtica creada per l ’empresa Integratek dirigida a aquelles persones amb dificultats de l’aprenentatge. Llegeix textos de diferents formats en diferents idiomes i per tant és molt útil per l’aprenentatge fonètic de les llengües en alumnes de totes les edats.
Quines funcions desenvolupa?
Les funcions principals que ofereix són: 
a) Afavoreix la comprensió i la memorització de textos de les diverses matèries escolars dels alumnes amb dificultats per a la lectura.
b) Llegeix textos escrits pels alumnes, reforçant l’aprenentatge ortogràfic i la puntuació correcta dels textos. D’aquesta manera, permet que se n’adonin de les errades i puguin corregir-les.
c) Permet organitzar la recerca d’informació a internet per poder ser utilitzada.
d) Converteix documents PDF en altres formats.
e) Permet escanejar documents amb paper perquè l’aplicació els pugui llegir.
f) Conté una aplicació per agrupar i estruct urar idees, convertir el text escrit a audio i poder-lo escoltar en MP3. Molt útil per a l’estudi d’esquemes o resums.