Centre concertat per la Generalitat de Catalunya. NIF: R-2500253-F. Inscrita en el Registre d’entitats religioses del Ministeri de Justícia amb el número 004967. Avís legal

divendres, 28 de febrer de 2014

Valors que fan persones

Els valors només s’aprenen des de l’experiència, l’exemple i les vivències quotidianes. Des de la teoria, des dels llibres de text, els valors només es poden intuir. Memoritzant, recitant, repetint… podem arribar a conèixer algunes normes, saber com ens hauríem de comportar, però això no garanteix que siguem o esdevinguem persones amb valors, que no vol dir altra cosa que persones compromeses amb el bé comú, amb el bé dels altres.

Els valors, per aprendre’ls s’han de viure. Per aprendre valors a l’escola sobretot el que cal és que els fem ben vius i ben tangibles.

Una escola no és oberta perquè es parli molt i molt de l’obertura i se’n faci publicitat, cada diumenge. Una escola és oberta en la mesura que acull i s’implica perquè totes les persones trobin les portes ben amples i a dins s’hi trobin bé, se sentin respectades i ben tractades pels mestres, companys, monitors … I la millor manera de mesurar-ho és sabent si els alumnes amb dificultats socials, econòmiques, físiques i intel·lectuals, poden dir amb fermesa que a l’escola hi són feliços i no se senten en cap moment discriminats, marginats o menystinguts.  I si tots i totes hi posem els esforços perquè així sigui…

Els valors s’han de viure en tot moment i des de tota l’organització. Una escola no pot ser participativa, si els equips directius, els mestres, treballadors, famílies i alumnes no perceben que la seva opinió és valorada i que estan ben informats dels reptes i les dificultats, de les fites i els projectes.

Quan els valors es fan reals, quan deixen de ser bones intencions per esdevenir vida, deixem d’instruir, per acompanyar persones, a cada un dels nois i noies  com a únics i irrepetibles, des de la confiança que sempre tothom pot aprendre i ser millor persona.

Valors innovadors per un temps de canvi. En una societat que mira el futur com  a repte, ens cal ser creatius per no repetir  models caducs, més centrats en el docent que en l’alumne, més centrats en l’assignatura que en l’aprenentatge globalitzador, contextualitzat i significatiu.

Una escola on els valors siguin el primer de tots els aprenentatges, aquest és el nostre repte que en molt bona part ja és una realitat.