Centre concertat per la Generalitat de Catalunya. NIF: R-2500253-F. Inscrita en el Registre d’entitats religioses del Ministeri de Justícia amb el número 954-a-SE/B.

dimarts, 11 de febrer de 2014

Tallers EFEC

Els alumnes de 4t d'ESO el passat dimecres, dia 5 de febrer, van iniciar-se en unes sessions, cinc
concretament, que es portaran a terme  durant aquest mes de febrer.
Aquestes sessions de treball s'emmarquen en el projecte EFEC (Educació financera a les escoles de Catalunya), que pretén oferir la possibilitat d'impartir una educació financera bàsica. Es tracta de dotar els nostres alumnes amb millors competències per gestionar i augmentar els estalvis evitant episodis de sobreendeutament i d'exclusió financera.
Aquests són els temes que s'hi desenvoluparan i treballaran:

1r.- Administrant els teus diners.
2n.- Endeutar-se amb seny.
3r.- Els dubtes quotidians d'en Jaume.
4t.- Inversió intel.ligent.
5è.- Finances per la vida.

Els tallers són impartits per voluntariat vinculat a bancs i entitats financeres amb àmplia experiència i coneixements sobre el tema que tracten.
La primera sessió va córrer a càrrec de Jaume Torroella i tant ell com els nois i noies van fer comentaris molt positius un cop acabada la xerrada.
L'Escola Pia de Balaguer , donada la conjuntura social i econòmica que travessa el país, entén positiu i molt necessari l'apropament dels seus alumnes al món de les finances  fet des d' aquest  vessant proper a ells i a les seves realitats i amb un vocabulari planer i entenedor. 
Esperem que l'alumnat de 4t en tregui molt profit.