Centre concertat per la Generalitat de Catalunya. NIF: R-2500253-F. Inscrita en el Registre d’entitats religioses del Ministeri de Justícia amb el número 004967. Avís legal

dimarts, 11 de febrer de 2014

Tallers EFEC

Els alumnes de 4t d'ESO el passat dimecres, dia 5 de febrer, van iniciar-se en unes sessions, cinc
concretament, que es portaran a terme  durant aquest mes de febrer.
Aquestes sessions de treball s'emmarquen en el projecte EFEC (Educació financera a les escoles de Catalunya), que pretén oferir la possibilitat d'impartir una educació financera bàsica. Es tracta de dotar els nostres alumnes amb millors competències per gestionar i augmentar els estalvis evitant episodis de sobreendeutament i d'exclusió financera.
Aquests són els temes que s'hi desenvoluparan i treballaran:

1r.- Administrant els teus diners.
2n.- Endeutar-se amb seny.
3r.- Els dubtes quotidians d'en Jaume.
4t.- Inversió intel.ligent.
5è.- Finances per la vida.

Els tallers són impartits per voluntariat vinculat a bancs i entitats financeres amb àmplia experiència i coneixements sobre el tema que tracten.
La primera sessió va córrer a càrrec de Jaume Torroella i tant ell com els nois i noies van fer comentaris molt positius un cop acabada la xerrada.
L'Escola Pia de Balaguer , donada la conjuntura social i econòmica que travessa el país, entén positiu i molt necessari l'apropament dels seus alumnes al món de les finances  fet des d' aquest  vessant proper a ells i a les seves realitats i amb un vocabulari planer i entenedor. 
Esperem que l'alumnat de 4t en tregui molt profit.