Centre concertat per la Generalitat de Catalunya. NIF: R-2500253-F. Inscrita en el Registre d’entitats religioses del Ministeri de Justícia amb el número 004967. Avís legal

dissabte, 9 de febrer de 2013

Prova d'avaluació de 4t d'ESO

Els propers dies 14 i 15 de febrer és realitzarà la prova d'avaluació de 4t d'ESO.
Aquesta prova avalua les competències i coneixements bàsics que ha d'haver adquirit l'alumnat al final de l'educació secundària obligatòria en competència comunicativa lingüística i en competència matemàtica.
És una avaluació externa de caràcter formatiu i orientador, que vol ser una eina al servei dels centres, del professorat i de l'alumnat per impulsar la millora global del sistema educatiu català.
La fa tot l'alumnat de quart d'ESO de Catalunya. Poden haver-hi exempcions totals o paricals, degudament justificades (alumnat nouvingut amb un coneixement insuficient de les llengües de la prova, alumnat amb necessitats educatives especials...).
La prova del 2013 tindrà els mateixos continguts i aplicarà els mateixos criteris de correcció que la prova del 2012. Les matèries avaluades seran català i matemàtiques el dijous i castellà i llengua estrangera el divendres.

Full informatiu per als estudiants