Centre concertat per la Generalitat de Catalunya. NIF: R-2500253-F. Inscrita en el Registre d’entitats religioses del Ministeri de Justícia amb el número 004967. Avís legal

dissabte, 26 de gener de 2013

Posicionament davant l´ús inadequat de Gossip (Apple) i Informer (Facebook)

Davant l’aparició i el mal ús per part d’alguns joves de l’aplicació Gossip per a dispositius Apple i de la pàgina Informer de Facebook, des de l’Escola Pia de Catalunya hem elaborat un protocol d’actuació per protegir els nois i noies de les nostres escoles, així com els docents.

Aquestes dues eines han estat creades com a eines de comunicació que s'utilitzen des de l'anonimat. A través de les informacions rebudes des d’algunes institucions educatives properes, ens consta que, en alguns casos, s’estan utilitzant per publicar calumnies i difamacions. Ens preocupen les conseqüències que estan patint nois i noies que, a través d’elles, han rebut amenaces, vexacions, insults etc.

Per això, des de l’Escola Pia de Catalunya, en línia amb la nostra política de Protecció del Menor i de la seva integritat, ens posem en alerta per enfrontar-nos a aquesta situació. Des d’una perspectiva pedagògica, treballarem amb l’alumnat de les nostres institucions educatives per evitar que faci un mal ús d’aquestes eines. Si fos necessari, aplicaríem el Reglament de Règim Interior amb totes les seves conseqüències i, si la situació ho demanés, denunciarem els fets a qui correspongui.

Com és habitual, hem contactat amb els pares i mares per demanar la seva col·laboració per tal que també ajudin els seus fills i filles a utilitzar aquestes eines amb el degut respecte a tothom.

Circular mares i pares primària i secundària