Centre concertat per la Generalitat de Catalunya. NIF: R-2500253-F. Inscrita en el Registre d’entitats religioses del Ministeri de Justícia amb el número 954-a-SE/B.

dijous, 17 de gener de 2013

Eleccions Consell Escolar

Us informem que, un cop esgotat el termini legal per a presentar reclamacions a les candidatures presentades, el llistat definitiu dels candidats ha quedat de la següent manera: 
Candidat pel sector de pares i mares: Antonio Vergés Puñet 
Candidats al sector d'alumnes: Guillem Panadés Sotelo i Mireia Giné Florensa 
Degut al baix nombre de candidatures presentades, a que en termini hàbil no s'ha presentat cap reclamació, i que el nombre de candidatures coincideix exactament amb el nombre de membres a ser renovat, la Direcció de l'Escola estima oportú validar les candidatures presentades com a nous representants del Consell Escola en els seus respectius sectors. De no presentar-se cap reclamació fins el dia 18 de gener, el dia 22 es celebrarà la reunió constitutiva del nou Consell Escolar.