Centre concertat per la Generalitat de Catalunya. NIF: R-2500253-F. Inscrita en el Registre d’entitats religioses del Ministeri de Justícia amb el número 004967. Avís legal

dijous, 17 de gener de 2013

Eleccions Consell Escolar

Us informem que, un cop esgotat el termini legal per a presentar reclamacions a les candidatures presentades, el llistat definitiu dels candidats ha quedat de la següent manera: 
Candidat pel sector de pares i mares: Antonio Vergés Puñet 
Candidats al sector d'alumnes: Guillem Panadés Sotelo i Mireia Giné Florensa 
Degut al baix nombre de candidatures presentades, a que en termini hàbil no s'ha presentat cap reclamació, i que el nombre de candidatures coincideix exactament amb el nombre de membres a ser renovat, la Direcció de l'Escola estima oportú validar les candidatures presentades com a nous representants del Consell Escola en els seus respectius sectors. De no presentar-se cap reclamació fins el dia 18 de gener, el dia 22 es celebrarà la reunió constitutiva del nou Consell Escolar.