Centre concertat per la Generalitat de Catalunya. NIF: R-2500253-F. Inscrita en el Registre d’entitats religioses del Ministeri de Justícia amb el número 954-a-SE/B.

dijous, 29 de novembre de 2012

Quin temps tenim?

El dia 21 de novembre, el alumnes de 1r i 2n d’ ESO vam assistir a una xerrada que duia per títol “Quin temps tenim? L’organització de la vida quotidiana” i  tractava  dels rols que els ’homes i les dones tenen a la feina i en l’àmbit domèstic.
Primer ens van explicar com va sorgir aquest model d’organització social. Aquesta divisió consistia en: l’home treballa (produeix diners) i la dona s’està a casa (gasta diners). Després va incidir en la idea que les professions no són masculines ni femenines. Ens va parlar del  que era el treball domèstic, el treball emocional i la doble jornada laboral. Després ens va explicar com gestionar el nostre temps. A continuació ens va fer un seguit de preguntes sobre a qui requeia la feina a casa nostra i per majoria va ser “la mare”. A continuació, ens va explicar els canvis i les noves situacions econòmiques, socials i culturals. Després ens va dir què és i que no és la conciliació i ens va comentar la teoria de Maslow. I per finalitzar ens va explicar les polítiques de conciliació i nous usos del temps per a la persona, per a l’empresa, per a l’entorn local i per a la societat.
Arnau Larré