Centre concertat per la Generalitat de Catalunya. NIF: R-2500253-F. Inscrita en el Registre d’entitats religioses del Ministeri de Justícia amb el número 004967. Avís legal

dijous, 11 d’octubre de 2012

Welcome Charlotte

Un curs més participem en el Programa d'Auxiliar de Conversa. El PAC és una proposta del Projecte Escola Multilingüe de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya pensat perquè les escoles adcrites que ho sol·licitin puguin disposar d'un o més joves estudiants, per a qui l'anglès és la llengua materna i que, en marc d'un conveni de cooperació educatica, i com a formació pràctica en el camp de la pedagogia, duguin a terme tasques d'assitència que donin suport a les activitas previstes en el projecte multilingüe del centre, 25 hores a la setmana, durant pràcticament tot el curs escolar.
Aquest mes ha arribat la Charlotte Dawson, provinent de Rainham, del comtat de Kent, que s'allotjarà amb una família de la nostra escola al llarg d'aquest curs.
These days Charlotte Dowson from Great Britain, has started her job in our school as a language assistant. She will be with us all this school year, working with students of primary and ESO promoting and reinforcing the use of spoken English. WELCOME CHARLOTTE!