Centre concertat per la Generalitat de Catalunya. NIF: R-2500253-F. Inscrita en el Registre d’entitats religioses del Ministeri de Justícia amb el número 004967. Avís legal

dimarts, 23 d’octubre de 2012

Trobada de la Federació d'AMPES a Balaguer

“No podem modelar els fills segons els nostres desitjos. Hem d’estar al seu costat estimant-los tal i com Déu ens els ha lliurat”. Amb aquest text de Wolfgang Goethe va iniciarse la reunió de la Federació d’AMPES de l’Escola Pia de Catalunya la qual va tenir lloc el passat 20 d’octubre a l’escola de Balaguer. Fruit de la VI Assamblea de les Institucions Educatives, la Federació ha aprovat un pla estratègic per al quadrienni 2011-2015, durant el qual la Federació s’ha proposat com a eixos bàsics del seu treball el donar suport a les diferents associacions de pares i mares per al desenvolupament del projecte compartit Escola-Família, promoure la participació dels pares i mares en accions de formació institucional, promoure una proposta sobre formació de les famílies en l’àmbit de la interioritat, promoure un model d’organització educativa més participatiu i promoure un sentiment de pertinença a la institució entre els alumnes. També sorgí la possibilitat de confeccionar un catàleg de conferenciants. De fet, la Confederació d’Associacions de pares i mares de les Escoles Cristianes de Catalunya, ja en disposa d’un, que l’Escola Pia de Balaguer ha fet servir per programar les conferències per aquest curs escolar. Joan Vila, Secretari General de l’Escola Pia de Catalunya va concloure l’acte, entre d’altres, exposantels resultats del sondeig per detectar aquells aspectes que envolten el dia a dia de les escoles.