Centre concertat per la Generalitat de Catalunya. NIF: R-2500253-F. Inscrita en el Registre d’entitats religioses del Ministeri de Justícia amb el número 004967. Avís legal

dijous, 11 d’octubre de 2012

Projecte Digital a 1r i 2n d'ESO

Enguany, els nostres alumnes de primer i segon de secundària podran desenvolupar el projecte digital a través del qual treballaran diverses matèries al llarg del curs amb el seu portàtil. Aquest es tracta d’un projecte el qual compta amb el suport tant de les famílies com de l’escola, i del qual creiem que la valoració a final de curs serà del tot positiva. Els
portàtils dels alumnes, es podran deixar a l’escola en les taquilles individuals instal·lades a les aules en qüestió.