Centre concertat per la Generalitat de Catalunya. NIF: R-2500253-F. Inscrita en el Registre d’entitats religioses del Ministeri de Justícia amb el número 004967. Avís legal

dijous, 11 d’octubre de 2012

Padrins de lectura

Durant tot aquest curs escolar, es continua amb els apadrinamentsde lectura, els quals estan lligats amb el projecte del Pla Lector de l’escola, projecte el qual pretén seguir fomentant la lectura entre els més joves. Aquests apadrinaments suposen que els alumnes de cinquè i sisè de primària,ajuden un dia a la setmana a llegir a companys i companyes més petits, en aquest cas als alumnes de P5 i primer de primària respectivament. Entre ells es fan preguntes per tal de dur a terme una bona comprensió lectora. Cal resaltar que els alumnes, tant els més grans com els més petits com els més petits, hi estan molt il·lusionats.