Centre concertat per la Generalitat de Catalunya. NIF: R-2500253-F. Inscrita en el Registre d’entitats religioses del Ministeri de Justícia amb el número 004967. Avís legal

dimarts, 19 de juny de 2012

Nit de ciència


El dia 12 de juny va tenir lloc a l’escola la 1a Nit de Ciència. Alguns alumnes de segon d’ESO, en concret els que estan cursant l’optativa de tècniques de laboratori, van oferir als pares una demostració dels diferents experiments que han estat realitzant durant aquest segon trimestre.
Els alumnes, per parelles, anaven anomenant tot el material i els productes que utilitzaven, feien una presentació del procediment i al final de l’experiment feien una petita explicació del resultat.
Van realitzar un grup de cinc experiments dos representaven canvis físics i els altres van ser reaccions químiques.
Del primer grup van fer la destil·lació del vi que, mitjançant aquesta tècnica, es pot separar l’alcohol del vi i obtenir un “licor” d’uns 50 graus, digne d’Al Capone. Dins aquest grup també van realitzar la sublimació del iode. La sublimació és el pas de sòlid a gas directament, i el iode té aquesta propietat. En aquest procés es va poder observar com el iode sòlid s’evapora sense formar cap gota líquida i com, gràcies al refredament d’aquest vapor, es formen cristalls.
La resta d’experiments van ser tres reaccions químiques. La primera vas ser la descomposició de l’aigua oxigenada en aigua i oxigen, per accelerar la reacció es va utilitzar un catalitzador, el iodur de potassi i per veure millor les bombolles d’oxigen es va utilitzar detergent així els resultat de la reacció va ser un escuma calenta (la reacció és exotèrmica) de color grogós (que li dòna el iode). La segona va ser una reacció altament exotèrmica on es produeix una flama sense necessitat d’un llumí. El truc està en mesclar àcid sulfúric i permanganat potàssic, si li  acostem un paper impregnat d’alcohol... surt una flama!! I per últim es van deixar el més impactant la descomposició del clorat de potassi, que després afegint-li “gominoles” s’observa que desprèn gran quantitat d’energia en forma de llum. Evidentment tant experiment obre la gana i la nit de ciència acaba, com no, amb les últimes reaccions químiques, les de la digestió.