Centre concertat per la Generalitat de Catalunya. NIF: R-2500253-F. Inscrita en el Registre d’entitats religioses del Ministeri de Justícia amb el número 954-a-SE/B.

dijous, 12 d’abril de 2012

The Fonix

The Fonix, concurs d'anglès interescolar de Catalunya.
Resultats del territorial 3