Centre concertat per la Generalitat de Catalunya. NIF: R-2500253-F. Inscrita en el Registre d’entitats religioses del Ministeri de Justícia amb el número 004967. Avís legal

divendres, 13 d’abril de 2012

Parc mòbil del servei Català de Trànsit

La ciutat de Balaguer ha acollit un any més un parc mòbil adreçat als alumnes dels centres educatius de la ciutat i la comarca al pavelló del Molí de l'Esquerrà.
Enguany hi han assistit els alumnes de 3r i 4t de primària, el dimecres i els alumnes de 5è i 6è el dijous.

L’objectiu d’aquesta iniciativa és la d’ajudar els alumnes a adquirir uns comportaments viaris correctes, treballar els coneixements referents al trànsit en general, les seves normes, la seva problemàtica, els mitjans de transport juvenils...
També es pretén posar en pràctica actituds cíviques que predisposin a respectar les normes de circulació, disposar de materials i recursos didàctics que, d’una forma atractiva, divertida i àgil, permetin treballar diversos aspectes de la mobilitat segura dins l’aula. 
Les activitats proposades són unes sessions teòriques a nivell d’aula per treballar aspectes diferents, segons van destinats a educació primària o a la secundària obligatòria.
El servei Català de trànsit posarà a disposició dels centres diversos recursos didàctics que permetin treballar aquests aspectes.
Aquesta activitat es contempla dins el Pla Municipal de Dinàmica Educativa de Balaguer i està organitzada pel Servei Educatiu de la Noguera, l’Institut Municipal Progrés i Cultura i el Servei Català de Trànsit.