Centre concertat per la Generalitat de Catalunya. NIF: R-2500253-F. Inscrita en el Registre d’entitats religioses del Ministeri de Justícia amb el número 954-a-SE/B.

dimarts, 24 de gener de 2012

The Fonix

S'inicia la fase local del concurs The Fonix.
La prova es realitzarà dins el mateix centre.

Més informació