Centre concertat per la Generalitat de Catalunya. NIF: R-2500253-F. Inscrita en el Registre d’entitats religioses del Ministeri de Justícia amb el número 004967. Avís legal

dimarts, 24 de gener de 2012

The Fonix

S'inicia la fase local del concurs The Fonix.
La prova es realitzarà dins el mateix centre.

Més informació