Centre concertat per la Generalitat de Catalunya. NIF: R-2500253-F. Inscrita en el Registre d’entitats religioses del Ministeri de Justícia amb el número 954-a-SE/B.

dilluns, 31 d’octubre de 2011

Welcome, Jenny!

Des de fa uns dies tenim entre nosaltres a Jenny Moore com a auxiliar de conversa. Aquest és un programa de la Generalitat de Catalunya destinat a donar suport als centres que desenvolupen un projecte innovador per a la gestió de les llengües estrangeres curriculars.
Els auxiliars de conversa són un recurs per estimular l'aprenentatge de llengües i el coneixement d'altres cultures. L'auxiliar de conversa participa en les classes d'anglès d'alguns cursos de primària i secundària i promou la competència comunicativa de l'alumnat.